Faqe në plotësim....

Njësitë Arsimore Vendore në varësi të DAR Korçë

 
NR Institucioni Bashkia Ku ndodhet ZA? Kontakt
Tel E-mail
1 DAR - KORÇË Korçë [Këtu] 082242872

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 ZA - DEVOLL Devoll [Këtu] 081122252 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 ZA - KOLONJË Kolonjë [Këtu] 081222347 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 ZA - POGRADEC Pogradec [Këtu] 083222271

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SHKOLLA NË VARËSI TË DAR KORÇË 

DAR Korçë ka në varësi direkte shkollat e 3 Bashkive: Korçë, Maliq dhe Pustec 

NR

SHKOLLA të MESME Korçë

Bashkia

Publike/

Private

Ku ndodhet shkolla? Loji i shkollës KONTAKT
TEL E-mail
1 Gjimnazi "RAQI QIRINXHI" Korçë Publike [Këtu] Gjimnaz 082242929

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Gjimnazi "Themistokli Gërmenji" Korçë Publike [Këtu] Gjimnaz 082243093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Gjimnazi "Ymer Dishnica" (Gjimnazi 3) Korçë Publike [Këtu] Gjimnaz 082242562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Gjimnazi Gjuhësor "FAIK KONICA"  Korçë Publike [Këtu] Gjimnaz Gjuhësor 082252159

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Shkolla e mesme artistike "TEFTA TASHKO KOÇO"  Korçë Publike [Këtu] Artistike 082242820

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Shkolla e mesme e bashkuar Mollaj  Korçë Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

7 Shkolla e mesme e bashkuar Voskop Korçë Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 Gjimnazi MALIQ Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 Shkolla e mesme e bashkuar "Dhimitraq Gjata" Rrëmbec Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Shkolla e mesme e bashkuar Sheqeras Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 Shkolla e mesme e bashkuar "Bardhyl Pojani" Pojan Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 Shkolla e mesme e bashkuar "Tafil Rexhepi" Pirg Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 Shkolla e mesme e bashkuar "Nefail Rozani" Podgorie Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 Shkolla e mesme e bashkuar Lozhan i Ri Maliq Publike [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 Shkolla e mesme e bashkuar Liqenas, Pustec Pustec  Publike  [Këtu] MB  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 Kolegji "PRECA" Korçë Private [Këtu] Gjimnaz 082242708

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 Medrese "ABDULLA H. ZËMBLAKU" Korçë Private [Këtu] Gjimnaz

082257822

082257823

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 Gjimnazi "PLATON" Korçë Private [Këtu] Gjimnaz  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19 Shkolla e mesme e bashkuar "THIMI MARKO" Korçë Private [Këtu] MB 082251039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 
NR

SHKOLLA të mesme Profesionale Korçë

Bashkia

Publike/

Private

Ku ndodhet shkolla? KONTAKT 
TEL E-mail
1 Shkolla e mesme profesionale "ISUF GJATA"   Korçë  Publike [Këtu] 082253940

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Shkolla e mesme profesionale "IRAKLI TËROVA"  Korçë  Publike [Këtu] 082242957

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Shkolla e mesme profesionale "NDËRTIM" Korçë  Korçë  Publike [Këtu] 082245332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Shkolla e mesme profesionale TIK "FAN S. NOLI" Korçë   Korçë  Publike [Këtu] 082242581

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Shkolla e mesme profesionale "DEMIR PROGRI"   Korçë  Publike [Këtu] 082243076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 NR

SHKOLLAT 9 - vjeçare

 Korçë

Bashkia

Publike/

Private

Ku ndodhet shkolla? Kontakt 
Tel E-mail
Shkolla 9 - vjeçare "Stavri Themeli" Korçë Publike [Këtu] 082242099  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Sevasti Qiriazi" Korçë Publike [Këtu] 082242564 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Nuçi Naçi" Korçë Publike [Këtu] 082243129 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Sotir Gurra" Korçë Publike [Këtu] 082243029 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Mësonjëtore e Parë" Shqipe" Korçë Publike [Këtu] 082242560 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Naum Veqilharxhi" Korçë Publike [Këtu] 082243073 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla AF "DEMOKRACIA" Korçë Publike [Këtu] 082251744 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Asdreni" Korçë Publike [Këtu] 082248120 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "Naim Frashëri" Korçë Publike [Këtu] 082242503 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Shkolla 9 - vjeçare "Ismail Qemali"  Korçë Publike [Këtu] 082242882 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 Shkolla 9 - vjeçare Barç Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 Shkolla 9 - vjeçare "Xhavit DISHNICA" Dishnicë, Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Shkolla 9 - vjeçare Belorta

Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 Shkolla CU Neviçisht Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 Shkolla CU Kuç i Zi Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 Shkolla 9 - vjeçare Shamoll Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17  Shkolla CU Çiflig Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18  Shkolla 9 - vjeçare Bulgarec Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19  Shkolla 9 - vjeçare Lumalas Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20  Shkolla CU Melçan Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21  Shkolla CU Biranj Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22  Shkolla 9 - vjeçare Kamenicë Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23  Shkolla 9 - vjeçare Floq Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24  Shkolla 9 - vjeçare Pulahe Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25  Shkolla 9 - vjeçare "Naum Veqilharxhi" Vithkuq Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26  Shkolla CU Leshnjë Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27  Shkolla 9 - vjeçare Lubonjë Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28  Shkolla 9 - vjeçare Panarit Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29  Shkolla 9 - vjeçare Drenovë Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30  Shkolla 9 - vjeçare Mborje Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31  Shkolla 9 - vjeçare Ravonik Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32  Shkolla CU Turan Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33  Shkolla 9 - vjeçare Qatrom Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34  Shkolla CU Boboshticë Korçë Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

35  Shkolla CU Goskovë Poshtë Korçë  Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36  Shkolla 9 - vjeçare  Polenë Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37  Shkolla 9 - vjeçare  Dërsnik Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38  Shkolla 9 - vjeçare  Vinçan Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39  Shkolla 9 - vjeçare Voskopojë Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40  Shkolla 9 - vjeçare Gjenomadh Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41  Shkolla 9 - vjeçare  Lavdar Korçë  Publike  [Këtu]    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Shkolla 9 - vjeçare Lekas Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43  Shkollë 9 - vjeҫare  Gjonbabas Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 44 Shkolla CU Marjan (Lekas) Korçë  Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nr.

SHKOLLAT 9 - vjeçare Maliq 

 Bashkia

Publike/

Private 
Ku ndodhet shkolla?  Kontakt  
Tel E-Mail
Shkolla 9 - vjeçare "Agimi" Maliq Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkollë 9-vjeҫare  Kolanec Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla CU Fshat Maliq Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla CU Plovisht Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla CU Pendavinj Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla CU Kreshpanj Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare "3 Dëshmorët" Vloçisht Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Shkolla CU Drithas  Maliq  Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shkolla 9 - vjeçare Vashtëmi Maliq Publike [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10   Shkolla CU Pocestë  Maliq Publike   [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11   Shkolla CU Klocë  Maliq Publike   [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12  Shkolla 9 - vjeçare "Muharrem Veizi", Libonik Maliq Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13  Shkolla 9 - vjeçare "Nevrus Vila", Sovjan Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14  Shkolla CU Novoselë Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15  Shkolla CU Symiz Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16   Shkolla 9 - vjeçare "Shaban Hoxha" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17   Shkolla 9-vjeҫare "Zvezdë" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18  Shkolla CU Gurbardh Maliq Publike  [Këtu]  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19   Shkolla 9-vjeҫare "Zemblak" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20   Shkolla 9-vjeҫare "Neim Sertani" Orman Pojan Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21   Shkolla 9-vjeҫare "Burimas" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22  Shkolla 9-vjeҫare "Shqitas" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23  Shkolla CU Kakaç Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24   Shkolla 9-vjeҫare "Misto Andoni" Zvirinë Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25   Shkolla 9-vjeҫare "Myfit Mero" Vreshtas Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26   Shkolla 9-vjeҫare "Bregas" Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27  Shkolla 9-vjeҫare Lozhan i Ri Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28   Shkolla CU Zvarisht Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29   Shkolla CU Lozhan Fshat Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30   Shkolla CU Senisht Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31   Shkolla CU Marjan Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32   Shkollë 9-vjeҫare  Moçan Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33   Shkollë 9-vjeҫare Velçan Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34   Shkollë 9-vjeҫare  Strelcë Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35   Shkollë 9-vjeҫare  Mesmal Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36  Shkolla 9-vjeҫare "Sejfulla Mollaymeri" Moglicë Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37  Shkolla 9-vjeҫare Kodras Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38  Shkolla 9-vjeҫare Lumaj Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39  Shkolla 9-vjeҫare Peshtan Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40  Shkolla 9-vjeҫare Gjinikas (Osoje) Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41  Shkolla 9-vjeҫare Popcisht Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42  Shkolla 9-vjeҫare Zerec Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43  Shkolla 9-vjeҫare Dushar Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

44  Shkolla 9-vjeҫare Gopesh Maliq Publike  [Këtu]     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45  Shkolla CU Kopole Maliq Publike  [Këtu]   

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.