Zyra Arsimore Devoll

 

 

Kliko:

NJOFTIM I FUNDIT

DATAT E PROVIMEVE

MATURA SHTETËRORE 2019

 

Udhëzim nr 38 dt 26.12.2018 për datat e organizimit të provimeve MSH  2019

Gjuha e huaj                           07 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi          12 qershor 2019

Matematikë                                 17 qershor 2019

Provim me zgjedhje                   24 qershor 2019

 

 

 Portali "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2017-2018

Kalendari i datave të testit dhe Lista Emërore për Testimin e Informatizuar të Mësuesit Mars-Prill 2018n

 

Verifiko çdo ditë listat sepse

 

LISTA EMËRORE RIFRESKOHET ÇDO DITË NGA QSHA (AKP)

_______________________________

NJOFTIM 

 Udhëzim Nr 12, datë 27.02.2018 për testimin e informatizuar të kandidatëve ne portalin "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2017-2018

_______________________________

___________________________________________________________________________________

UDHËZIM

Nr. 12 datë 27.02.2018

PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T`U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 26, të Ligjit nr 69 datë 21.06.2012 “Për sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar,..................

__________________________________________________________________________________

 

  

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Për më shumë njoftime KLIKO KËTU ose butonin NJOFTIME

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________