NJOftimi i fundit

matura 2019

Udhëzimin nr. 10, date 15.05.2019, të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë;  "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë, në programet e studimit me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve në Institucionet e Arsimit te Lartë"

 

Raport Publik 2018

Raporti publik

Analiza e punës së DAR për vitin 2018

DATAT E PROVIMEVE

MATURA SHTETËRORE 2019

Udhëzim nr 38 dt 26.12.2018 për datat e organizimit të provimeve MSH  2019

Gjuha e huaj                         07 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    12 qershor 2019

Matematikë                          17 qershor 2019

Provim me zgjedhje             24 qershor 2019

NJOFTIMe

MATURA SHTETËrore 2019

 

DaTat e provimeve

9-vjeçare

 

Udhëzimi-nr.-1-dt.-09.1.2019 - Për Provimet e Arsimit Bazë

Gjuha e huaj                             13 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    18 qershor 2019

Matematikë                               21 qershor 2019