NJOftimi i fundit

Raport Publik 2018

Raporti publik

Analiza e punës së DAR për vitin 2018

DATAT E PROVIMEVE

MATURA SHTETËRORE 2019

Udhëzim nr 38 dt 26.12.2018 për datat e organizimit të provimeve MSH  2019

Gjuha e huaj                         07 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    12 qershor 2019

Matematikë                          17 qershor 2019

Provim me zgjedhje             24 qershor 2019

NJOFTIMe

MATURA SHTETËrore 2019