DAR Korçë 2017

 

Në kuadër të programit “Cdo fëmijë në shkollë”, që zbatohet në partneritet me zyrën e UNICEF në Shqipëri

SPot Publicitar: "Çdo fëmijë në shkollë"

Kliko këtu...

NJOFTIM I FUNDIT

MATURA

2019 

(Vjeshta)

1- Provimi i Gjuhës së Huaj  datë 27.08.2019 

       

Qendra e provimit: Gjimnazi "Themistokli Gërmenji"

 

       Të gjitha shkollat e të gjitha zyrave arsimore Korçë-Pustec, Maliq, Pogradec, Kolonje Devoll.

       

 

2- Provimi i Gjuhës shqipe dhe Letërsisë  datë 30.08.2019 

       

Qendra e provimit: Gjimnazi "Raqi Qirinxhi"

 

       Të gjitha shkollat e të gjitha zyrave arsimore Korçë-Pustec, Maliq, Pogradec, Kolonje Devoll.

 

3- Provimi i Matematikës  datë 03.09.2019 

       

a)    Qendra e provimit: Gjimnazi "Raqi Qirinxhi"

 

       Të gjitha shkollat e Zyrës Arsimore Korçë 

       

b)   Qendra e provimit: Gjimnazi "Themistokli Gërmenji"

 

       Të gjitha shkollat e të gjitha zyrave arsimore (Maliq - Devoll - Kolonjë - Pogradec).

       

 

4- Provimet me zgjedhje datë 06.09.2019 

       

a)    Qendra e provimit: Gjimnazi "Raqi Qirinxhi"

       Të gjitha shkollat e Zyrës Arsimore Korçë 

       

b)   Qendra e provimit: Gjimnazi "Themistokli Gërmenji"

Të gjitha shkollat e të gjitha zyrave arsimore (Maliq - Devoll - Kolonjë - Pogradec).

       

 

 

 

matura

2019 U-ALBANIA

 

 

Kujdes: për të aplikuar për shkollën e lartë keni:

Kalendarin e aplikimit ne portalin

U- Albania

matura 2019

 

matura

2019

Udhëzimin nr. 10, date 15.05.2019, te Ministrisë se Arsimit, Sportit dhe Rinise;  "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë, në programet e studimit me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve në Institucionet e Arsimit te Lartë"

Ku Do jap provimet e maturës

2019?

Drejtoria Arsimore Rajonale Korçë shpall QEnDRAT ku do të zhvillohen provimet e MATURËS SHTETËRORE 2019

Kliko këtu...

 

DaTat e provimeve

9-vjeçare

 

Udhëzimi-nr.-1-dt.-09.1.2019 - Për Provimet e Arsimit Bazë

Gjuha e huaj                             13 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    18 qershor 2019

Matematikë                               21 qershor 2019

DaTat e provimeve

MATURA SHTETËRORE 2019

Udhëzim nr 38 dt 26.12.2018 për datat e organizimit të provimeve MSH  2019

Gjuha e huaj                            07 qershor 2019

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi   12 qershor 2019

Matematikë                             17 qershor 2019

Provim me zgjedhje              24 qershor 2019

NJOFTIMe

MATURA SHTETËrore 2019

 

STOP

Ndalohet përdorimi i

CELULARIt në shkolla

Kliko më poshtë:

Urdhër nr.493, datë 30.07.2018 i MASR

STOP

Ndalohet përdorimi i CELULARIT në shkolla

për maturantet

e vitit 2019

Për më shumë njoftime KLIKO KËTU ose NJOFTIME

 

                    

BETIMI SOLEMN I MËSUESIT              

   “Do ta kryej detyrimin tim me ndërgjegje dhe krenari. Nxënësit e mi nuk do të jenë vetëm nxënës, por edhe fëmijë dhe kurrë nuk do t’i harroj që për fatin e tyre edhe vetë të mbaj një pjesë të përgjegjësisë. Do ta mbroj me të gjitha mjetet ekzistuese nderin e profesionit të arsimtarit. Kolegët e mi çdo herë do të jenë edhe miqtë e mi. Në bashkëpunim me ta do të përpiqem që, vazhdimisht, ta përkryej veprimtarinë e shkollës në kuptimin efikas të njohjes së të gjithave të drejtave në edukimin dhe barazinë sociale në arsim. Këtë betim solemn e jap plotësisht në mënyrë të lirë dhe me nderë

Postuar nga Pedagogjia më Nëntor 13, 2009 

Teksti i betimit solemn të mësuesit, të cilin në vitin 1966 për nevojat e UNESKO-s, e përpiloi R. Dottrens.

 

Muzeu i Arsimit Shqiptar